Chính sách thanh toán

Các hình thức thanh toán được MatBichNgoc.vn chấp nhận, đó là:

  1. Thanh toán trước qua đơn vị thứ 3
  2. Thanh toán khi nhận hàng (COD)